1. บ้าน
  2. ข้อมูลสินค้า
  3. อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศแบบแม่นยำ เครื่องปรับอากาศแบบแม่นยำ PAU Series
  4. การทำงานของเครื่องปรับอากาศที่แม่นยำ


กรณีศึกษาเครื่องปรับอากาศที่มีความแม่นยำ

การควบคุมอุณหภูมิอุปกรณ์ตรวจสอบที่แม่นยำ

ต้องมีการกำหนดเงื่อนไขการตรวจสอบสำหรับอุปกรณ์ตรวจสอบเพื่อตรวจสอบคุณภาพ ดังนั้น ด้วยการแนะนำ เครื่องปรับอากาศความแม่นยำสูง จึงรับประกันความสามารถในการทำซ้ำ และคุณสมบัตินี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ใช้

การควบคุมอุณหภูมิแผ่นพื้นผิว

การควบคุมอุณหภูมิของเพลทผิวเป็นสิ่งสำคัญในการตัดเฉือนความเที่ยงตรงซึ่งต้องการความเที่ยงตรงระดับสูง เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ของ Apiste ถูกนำมาใช้เพื่อรักษาความแม่นยำในการตัดเฉือนและยับยั้งการขยายตัวและการหดตัวของแผ่นพื้นผิว

การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสำหรับกระบวนการบัดกรีด้วยครีม

การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่เสถียรสำหรับกระบวนการบัดกรีด้วยครีมช่วยลดการเปลี่ยนแปลงความหนืดของครีมบัดกรีและคุณภาพที่บกพร่องเนื่องจากการบัดกรีเลือดออกและการหย่อนคล้อย

แอปพลิเคชัน

เครื่องพิมพ์

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้นและผลกระทบที่รุนแรงต่อความหนืดที่เกิดจากตัวทำละลายและครีมบัดกรีที่ใช้ในกระบวนการพิมพ์สามารถทำให้เกิดรอยเปื้อน รอยตัด และการเสียดสี เครื่องพิมพ์จึงต้องมีการจัดการอุณหภูมิและความชื้นที่แม่นยำตลอดทั้งปี

เครื่องกดแม่พิมพ์

แม่พิมพ์กดกดลงและทำให้สารที่เป็นผงแข็งตัว และคุณภาพของกระบวนการนี้ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิและความชื้นที่เก็บสารที่เป็นผง การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในอุปกรณ์และในพื้นที่จัดเก็บอย่างแม่นยำช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพจะคงอยู่เมื่อกดผงลงในแบบฟอร์ม

โพรเบอร์ส

หัววัดทำการวัดที่แม่นยำของวัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์โดยทำการสัมผัสกับวัตถุด้วยหัววัด เนื่องจากอุณหภูมิสามารถเปลี่ยนลักษณะของวัตถุที่กำลังวัดได้ หัววัดและสภาพแวดล้อมโดยรอบจึงต้องการอุณหภูมิที่คงที่

เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องชั่งอิเล็กท