1. บ้าน
 2. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

Apiste Corporation เชื่อว่าการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของเราเป็นสิ่งสำคัญมาก และได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ นโยบายนี้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทั่วทั้งบริษัท

1. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร?

"ข้อมูลส่วนบุคคล" คือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีชีวิตซึ่งสามารถใช้เพื่อระบุตัวบุคคลได้โดยใช้ชื่อ วันเดือนปีเกิด และข้อมูลอื่น ๆ (รวมถึงข้อมูลที่สามารถจับคู่กับข้อมูลอื่น ๆ เพื่อระบุตัวบุคคลได้อย่างง่ายดาย) หรือข้อมูลที่ รวมถึงรหัสประจำตัวส่วนบุคคล

2. วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

Apiste Corporation ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้า
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Apiste Corporation รวบรวมจากลูกค้าจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

(1) ถ่ายทอดกิจกรรมการขายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ

 • จัดหาและถ่ายทอดข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการตลอดจนข้อมูลทางเทคนิค
 • ถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับแคมเปญ นิทรรศการต่างๆ ฯลฯ
 • จำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา บริการ แคมเปญต่างๆ ฯลฯ
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์และการบำรุงรักษา
 • การจัดส่งสินค้า การตอบข้อซักถามจากลูกค้า ฯลฯ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ Apiste Corporation อาจวิเคราะห์ประวัติการเรียกดู ประวัติการซื้อ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ Apiste Corporation ได้รับจากลูกค้า และแจกจ่ายข้อมูลและโฆษณาตามความสนใจและความชอบของลูกค้า

(2) ดำเนินการสำรวจที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การพัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือการปรับปรุงบริการให้กับลูกค้า

 • ดำเนินการสำรวจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
 • ดำเนินการสำรวจที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงและปรับปรุงเนื้อหาบริการ ฯลฯ

(3) กระจายโฆษณาตามความสนใจและความชอบของลูกค้า

 • วิเคราะห์ข้อมูล เช่น ประวัติการเข้าชมของลูกค้าและการแสดงโฆษณาตามความสนใจและความชอบของลูกค้าบนเว็บไซต์และเว็บไซต์ของเราของบริษัทอื่น

(4) ปรับปรุงความสะดวกสบายของเว็บไซต์ของเรา

 • ความช่วยเหลือเมื่อลูกค้าลงชื่อเข้าใช้บริการตรวจสอบสิทธิ์ของเรา
 • ดำเนินการสำรวจที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

3. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

Apiste Corporation จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้มั่นใจในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย Apiste Corporation จะใช้มาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อป้องกันการรั่วไหล การสูญหาย หรือความเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

(1) กำหนดวิธีการจัดการขั้นพื้นฐานในการได้มา ใช้ และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
(2) ให้โอกาสการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาเข้าใจกฎระเบียบของบริษัทข้างต้นอย่างถี่ถ้วน
(3) กำหนดอุปกรณ์ที่สามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และจัดการ/จำกัดการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวโดยใช้ ID ฯลฯ

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

Apiste Corporation จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากลูกค้าและตามที่กฎหมายกำหนด

5. การจ้างบุคคลภายนอกในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

Apiste Corporation อาจจ้างบุคคลภายนอกเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลภายในขอบเขตของ "วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล" ดังกล่าว สำหรับงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเว็บไซต์ของเรา การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และเหตุผลอื่นๆ
ในกรณีดังกล่าว Apiste Corporation จะกำกับดูแลและจัดการการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้เอาท์ซอร์สอย่างเคร่งครัด

6. การใช้คุกกี้และ Google Analytics

"คุกกี้" คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ดาวน์โหลดไปยังเบราว์เซอร์ของอุปกรณ์ของคุณ (คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน ฯลฯ) เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยใช้คุกกี้ Apiste Corporation สามารถจดจำอุปกรณ์ของคุณและเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการท่องเว็บและการใช้เว็บไซต์ของเรา
คุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ได้โดยการปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ แต่การทำเช่นนั้น คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราได้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้มา หรือตามการตรากฎหมายหรือการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

เราพร้อมให้คำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับคำถามของคุณ